Unity in Values Interconfessional Association is an autonomous, non-governmental, non-profit association, founded by the Informal Youth Group "Interviu", with the financial help of the European Commission, through the program " Youth in Action".

Without promoting any confessional points of view whatsoever, Unity in Values Interconfessional Association aims at watching, studying and exploiting the interconfessional phenomena within the European Community.

 Unity in Values Interconfessional Association is interested in partnerships with public or private organizations in Romania or abroad in order to run various interconfessional projects or activities.


L'association Interconfessionnelle Unity in Values - association autonome, non-gouvernementale  et non profit  fondée par le Groupe Informel  de Jeunes  « InterViu » avec l'aide financier de la Commission Européenne, par le Programme « Jeunesse en Action ».

Sans promouvoir  sous aucune forme des points de vue  confessionnels, l'Association Interconfessionnelle Unity in Values  cherche à monitoriser, étudier et exploiter le phénomène interconfessionnel  dans l'espace de la Communauté Européenne. 

L'Association Interconfessionnelle Unity in Values est intéressée à établir des partenairiats  avec des organisations publiques ou privées  nationales et internationales afin de dérouler des projets ou des activités  à caractère interconfessionnel.

Unity In Values Interconfessional Association

PRINCIPIILE Unity In Values Interconfessional Association

Urmatoarele principii guverneaza în mod obligatoriu activitatea Unity In Values Interconfessional Association: 

 • - Principiul legalităţii: exprimă necesitatea desfăşurării activităţilor în conformitate cu Constituţia României, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi cu acordurile internaţionale;
 • - Principiul non-violenţei: se concretizează în respingerea conştientă a unei atitudini violente, a traficului de influentă şi promovarea consecventă a dialogului, oricare ar fi natura disputei sau a litigiului; 
 • - Principiul non-partizanatului: se concretizează în păstrarea de către membrii asociaţiei a unei atitudini civice responsabile, acceptând pluralitatea de opţiuni ideologice, politice şi religioase, fără însă să le promoveze;
 • - Principiul non-discriminării. Nici o persoană nu poate fi pusă în situaţie de inferioritate pentru credinţa sau apartenţa sa la o grupare, asociaţie religioasă sau cult, ori pentru exercitarea libertăţii religioase;
 • - Principiul transparenţei: presupune liberul acces al membrilor, voluntarilor şi beneficiarilor asociaţiei la informaţiile şi servicile oferite de asociaţie;
 • - Principiul competenţei: presupune ca selecţia, avansarea sau mandatarea personalului asociaţiei pentru orice tip de activitate ce ţine de îndeplinirea scopului pentru care a fost constituită, să fie făcute în mod exclusiv în funcţie de aptitudini, pregătire profesională şi conduita morală;
 • - Principiul obiectivităţii şi imparţialităţii. În acordarea serviciilor se va păstra o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic,religios sau de altă natură;
 • - Principiul confidenţialităţii: informaţiile legate de membrii, voluntarii sau beneficiarii asociaţiei nu vor fi divulgate sau făcute publice fără acordul expres al celor în cauză;
 • - Principiul democraţiei: se concretizează în respectarea tuturor instituţiilor democratice specifice statului de drept, precum şi a valorilor democratice;
 • - Principiul libertăţii: reflectă libera circulaţie a persoanelor, libertatea opţiunii şi asocierii politice, ideologice sau religioase, precum şi libertatea de a nu avea sau împărtăşi un crez anume;
 • - Principiul interculturalităţii: presupune respectarea diversităţii culturale dar, în acelaşi timp, păstrează şi sintetizează valorile culturale ale tuturor grupurilor cu identitate proprie care coexistă într-un mediu dat. Acest principiu va sta la baza tuturor acţiunilor şi programelor Unity In Values Association;
 • - Principiul naţional: se referă la respectul şi promovarea idealurilor şi intereselor naţionale, la apararea valorilor naţionale în spiritul respectării tuturor celorlalte principii menţionate mai sus şi a respectului tuturor celorlalte naţiuni, naţionalităţi sau grupuri etnice.
anigif.gif.png
Ce trebuie să faci pentru a deveni membru al Unity In Values Interconfessional Association?    

Pasul I. Citeşte Statutul şi Regulamentul de funcţionare al Unity In Values Interconfessional Association prezentate pe această pagină. De asemenea, informează-te cu privire la legislaţia care reglementează voluntariatul în România accesând link-ul de mai jos.

Pasul II. Alege un departament în care să-ţi desfăşori activitatea în mod preponderent: 
 1. 1.Departament Asistenţă
 2. 2.Departament Dezvoltare 
 3. 3.Departament Relaţii cu presa 
 4. 4.Departament Proiecte

(Vezi descrierea departamentelor în partea stângă a paginii InterViu)

Pasul III. Completează formularul de înscriere care trebuie să includă şi o scurtă scrisoare de intenţie din partea ta, apoi apasă butonul "Trimite!". După trimiterea formularului către administratorul acestei pagini vei fi contactat pentru semnarea contractului de voluntariat.
Ce trebuie să faci dacă ai devenit membru al Unity In Values Interconfessional Association?
 1. - Familiarizează-te cu activităţile specifice sectorului ONG! 
 2. - Implică-te cu regularitate în proiectele asociaţiei!
 3. - Dezvoltă-ţi abilităţi şi acumulează cunoştinţe în aria pe care ţi-o alegi!
 4. - Fă-ţi prieteni şi interacţionează cu profesionişti!
 5. - Participă la cursurile de formare profesională organizate de către asociaţie!
 6. - Solicită atestare pentru activităţile la care ai participat!
 7. - Solicită ajutor în elaborarea şi derularea unor proiecte proprii!
Unity In Values Interconfessional Association - asociaţie autonomă, neguvernamentală şi non-profit fondată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Programul "TIA".
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one