Unity in Values Interconfessional Association is an autonomous, non-governmental, non-profit association, founded by the Informal Youth Group "Interviu", with the financial help of the European Commission, through the program " Youth in Action".

Without promoting any confessional points of view whatsoever, Unity in Values Interconfessional Association aims at watching, studying and exploiting the interconfessional phenomena within the European Community.

 Unity in Values Interconfessional Association is interested in partnerships with public or private organizations in Romania or abroad in order to run various interconfessional projects or activities.


L'association Interconfessionnelle Unity in Values - association autonome, non-gouvernementale  et non profit  fondée par le Groupe Informel  de Jeunes  « InterViu » avec l'aide financier de la Commission Européenne, par le Programme « Jeunesse en Action ».

Sans promouvoir  sous aucune forme des points de vue  confessionnels, l'Association Interconfessionnelle Unity in Values  cherche à monitoriser, étudier et exploiter le phénomène interconfessionnel  dans l'espace de la Communauté Européenne. 

L'Association Interconfessionnelle Unity in Values est intéressée à établir des partenairiats  avec des organisations publiques ou privées  nationales et internationales afin de dérouler des projets ou des activités  à caractère interconfessionnel.

Unity In Values Interconfessional Association

PATRIMONIUL Unity In Values Interconfessional Association

Patrimoniul Unity In Values Interconfessional Association se constituie din:
- cotizaţii şi donaţii ale membrilor şi ale unor persoane fizice;
- subvenţii din partea unor instituţii publice sau private din ţară şi străinătate;
- sponsorizări;
- venituri realizate din activitatile şi competenţele Unity In Values Interconfessional Association;
- alte surse licite.

Patrimoniul este indivizibil şi netransmisibil.

Elemente legate de DIZOLVAREA Unity In Values Interconfessional Association:

Dizolvarea Unity In Values Interconfessional Association poate fi decisă numai de către Adunarea Generală şi numai în urmatoarele situaţii:
- scopul şi obiectivele Unity In Values Interconfessional Asociation nu pot fi atinse;
- în cazuri exprese prevazute de cadrul normativ în vigoare din Romania;
- Comitetul Director al Unity In Values Interconfessional Association va coordona dizolvarea acestuia, până la finalizarea acţiunii de lichidare, dar nu mai mult de 90 de zile;
- orice modificări în conducerea Unity In Values Interconfessional Association nu pot duce la dizolvarea acestuia.

În caz de dizolvare a Unity In Values Interconfessional Association, patrimoniul acestuia va fi folosit în scopuri umanitare, culturale sau educative.

Dizolvarea Unity In Values Interconfessional Association se va face prin votul a cel puţin 4/5 din membrii Adunării Generale.

Convocarea Adunării Generale în scopul dizolvării asociaţiei se face pe baza unui raport pregătit de Consiliul de Coordonare sau a unui raport care a întrunit adeziunea a cel puţin 1/3 din membri.

DISPOZITII FINALE:

1) Unity In Values Interconfessional Association are cont bancar şi ştampilă proprie.
2) Gestionarea banilor se va face în conformitate cu legislatia în vigoare, pe baza hotărârilor Consiliului Unity In Values Interconfessional Association.
3) Unity In Values Interconfessional Association poate angaja personal în vederea atingerii scopului propus.
4) Prin hotărârea Consiliului Unity In Values Interconfessional Association pot fi înfiinţate compartimente funcţionale care să beneficieze de autonomie în gestionarea unor programe.
5) Amendamentele la prezentul Statut se pot adopta cu votul a 2/3 din membrii Adunării Generale.
6) Prezentul Statut a fost redactat şi editat în 6 exemplare, cu câte 6 pagini fiecare, la data de 01.12. 2010.
anigif.gif.png
Ce trebuie să faci pentru a deveni membru al Unity In Values Interconfessional Association?    

Pasul I. Citeşte Statutul şi Regulamentul de funcţionare al Unity In Values Interconfessional Association prezentate pe această pagină. De asemenea, informează-te cu privire la legislaţia care reglementează voluntariatul în România accesând link-ul de mai jos.

Pasul II. Alege un departament în care să-ţi desfăşori activitatea în mod preponderent: 
 1. 1.Departament Asistenţă
 2. 2.Departament Dezvoltare 
 3. 3.Departament Relaţii cu presa 
 4. 4.Departament Proiecte

(Vezi descrierea departamentelor în partea stângă a paginii InterViu)

Pasul III. Completează formularul de înscriere care trebuie să includă şi o scurtă scrisoare de intenţie din partea ta, apoi apasă butonul "Trimite!". După trimiterea formularului către administratorul acestei pagini vei fi contactat pentru semnarea contractului de voluntariat.
Ce trebuie să faci dacă ai devenit membru al Unity In Values Interconfessional Association?
 1. - Familiarizează-te cu activităţile specifice sectorului ONG! 
 2. - Implică-te cu regularitate în proiectele asociaţiei!
 3. - Dezvoltă-ţi abilităţi şi acumulează cunoştinţe în aria pe care ţi-o alegi!
 4. - Fă-ţi prieteni şi interacţionează cu profesionişti!
 5. - Participă la cursurile de formare profesională organizate de către asociaţie!
 6. - Solicită atestare pentru activităţile la care ai participat!
 7. - Solicită ajutor în elaborarea şi derularea unor proiecte proprii!
Unity In Values Interconfessional Association - asociaţie autonomă, neguvernamentală şi non-profit fondată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Programul "TIA".
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one