Unity in Values Interconfessional Association is an autonomous, non-governmental, non-profit association, founded by the Informal Youth Group "Interviu", with the financial help of the European Commission, through the program " Youth in Action".

Without promoting any confessional points of view whatsoever, Unity in Values Interconfessional Association aims at watching, studying and exploiting the interconfessional phenomena within the European Community.

 Unity in Values Interconfessional Association is interested in partnerships with public or private organizations in Romania or abroad in order to run various interconfessional projects or activities.


L'association Interconfessionnelle Unity in Values - association autonome, non-gouvernementale  et non profit  fondée par le Groupe Informel  de Jeunes  « InterViu » avec l'aide financier de la Commission Européenne, par le Programme « Jeunesse en Action ».

Sans promouvoir  sous aucune forme des points de vue  confessionnels, l'Association Interconfessionnelle Unity in Values  cherche à monitoriser, étudier et exploiter le phénomène interconfessionnel  dans l'espace de la Communauté Européenne. 

L'Association Interconfessionnelle Unity in Values est intéressée à établir des partenairiats  avec des organisations publiques ou privées  nationales et internationales afin de dérouler des projets ou des activités  à caractère interconfessionnel.

Unity In Values Interconfessional Association

1) Membrii Unity In Values Interconfessional Association sunt: membrii activi (numiti în continuare membri) şi membri de onoare.

2) Poate deveni membru al Unity In Values Interconfessional Association orice persoană fizică sau juridică, cu condiţia de a respecta prevederile prezentului Statut şi de a fi validat de către Adunarea Generală.

3) Pierderea calitaţii de membru poate avea loc în urmatoarele cazuri:

- prin retragere voluntară pe baza unei cereri scrise;

- decesul persoanei fizice sau dizolvarea personalităţii juridice;

- prin hotărârea Comitetiului Director Unity In Values Interconfessional Association, în condiţiile prezentului Statut.

4) În cazul în care un membru persoană fizică este delegat să reprezinte un membru persoană juridică, calitatea de membru persoană fizică este suspendată pe perioada delegării.

5) Membrii de onoare pot fi: personalităţi din ţară şi din străinătate care s-au remarcat prin activitatea lor în domenii de interes ale Unity In Values Interconfessional Association sau care sprijină în mod eficient realizarea scopurilor acestuia.

6) Calitatea de membru de onoare se acordă la propunerea Comitetului Director al Unity In Values Interconfessional Association şi se validează prin votul majoritaţii simple a acestuia.

7) Calitatea de membru de onoare se retrage în cazul în care prin menţinerea ei s-ar aduce prejudicii imaginii Unity In Values Association.

Dobândirea calităţii de membru al Unity In Values Association este benevolă, se face în baza unei adeziuni şi presupune respectarea prezentului Statut şi a Regulamentului de Ordine Interioară.

Excluderea unui membru al Unity In Values Interconfessional Association poate fi decisă din urmatoarele motive:

- nerespectarea prevederilor Statutului Unity In Values Interconfessional Association sau eludarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generala şi Comitetiul Director;

- prejudicierea prestigiului şi a intereselor Unity In Values Interconfessional Association.

Membrii exclusi nu pot emite pretentii asupra patrimoniului Unity In Values Interconfessional Association, indiferent care ar fi cuantumul aportului lor la constituirea acestuia.

Drepturile oferite de calitatea de membru al Unity In Values Interconfessional Association sunt:

- dreptul de a participa la activităţile organizate şi de a face propuneri pentru noi activităţi Consiliului Director al Unity In Values Association;

- dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere ale Unity In Values Interconfessional Association;

- dreptul de a beneficia de toate formele de apărare, sprijin şi ajutor ce stau la dispoziţia Unity In Values Interconfessional Association;

- dreptul de a beneficia de o legitimaţie care să-i ateste calitatea de membru şi funcţia, adeverinţe sau certificate de participare la activităţi;

- dreptul de a avea acces la informaţiile şi sursele de documentare aflate la dispoziţia Unity In Values Interconfessional Association.

Obligaţiile ce decurg din calitatea de membru al Unity In Values Asociation sunt:

- participarea la lucrarile Adunării Generale şi, dacă este cazul, la şedinţele Comitetului Director al Unity In Values Interconfessional Association;

- în cazul în care participarea la şedintele convocate nu este posibilă, delegarea unui alt membru sau motivarea în scris a neparticipării;

- sprijinirea Unity In Values Interconfessional Association şi a acţiunilor sale.


anigif.gif.png
Ce trebuie să faci pentru a deveni membru al Unity In Values Interconfessional Association?    

Pasul I. Citeşte Statutul şi Regulamentul de funcţionare al Unity In Values Interconfessional Association prezentate pe această pagină. De asemenea, informează-te cu privire la legislaţia care reglementează voluntariatul în România accesând link-ul de mai jos.

Pasul II. Alege un departament în care să-ţi desfăşori activitatea în mod preponderent: 
 1. 1.Departament Asistenţă
 2. 2.Departament Dezvoltare 
 3. 3.Departament Relaţii cu presa 
 4. 4.Departament Proiecte

(Vezi descrierea departamentelor în partea stângă a paginii InterViu)

Pasul III. Completează formularul de înscriere care trebuie să includă şi o scurtă scrisoare de intenţie din partea ta, apoi apasă butonul "Trimite!". După trimiterea formularului către administratorul acestei pagini vei fi contactat pentru semnarea contractului de voluntariat.
Ce trebuie să faci dacă ai devenit membru al Unity In Values Interconfessional Association?
 1. - Familiarizează-te cu activităţile specifice sectorului ONG! 
 2. - Implică-te cu regularitate în proiectele asociaţiei!
 3. - Dezvoltă-ţi abilităţi şi acumulează cunoştinţe în aria pe care ţi-o alegi!
 4. - Fă-ţi prieteni şi interacţionează cu profesionişti!
 5. - Participă la cursurile de formare profesională organizate de către asociaţie!
 6. - Solicită atestare pentru activităţile la care ai participat!
 7. - Solicită ajutor în elaborarea şi derularea unor proiecte proprii!
Unity In Values Interconfessional Association - asociaţie autonomă, neguvernamentală şi non-profit fondată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Programul "TIA".
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one