Unity in Values Interconfessional Association is an autonomous, non-governmental, non-profit association, founded by the Informal Youth Group "Interviu", with the financial help of the European Commission, through the program " Youth in Action".

Without promoting any confessional points of view whatsoever, Unity in Values Interconfessional Association aims at watching, studying and exploiting the interconfessional phenomena within the European Community.

 Unity in Values Interconfessional Association is interested in partnerships with public or private organizations in Romania or abroad in order to run various interconfessional projects or activities.


L'association Interconfessionnelle Unity in Values - association autonome, non-gouvernementale  et non profit  fondée par le Groupe Informel  de Jeunes  « InterViu » avec l'aide financier de la Commission Européenne, par le Programme « Jeunesse en Action ».

Sans promouvoir  sous aucune forme des points de vue  confessionnels, l'Association Interconfessionnelle Unity in Values  cherche à monitoriser, étudier et exploiter le phénomène interconfessionnel  dans l'espace de la Communauté Européenne. 

L'Association Interconfessionnelle Unity in Values est intéressée à établir des partenairiats  avec des organisations publiques ou privées  nationales et internationales afin de dérouler des projets ou des activités  à caractère interconfessionnel.

Unity In Values Interconfessional Association

Extrase din documente şi declaraţii oficiale ale organizaţiilor religioase din România privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor:

„Biserica crede în dialogul interreligios şi are o atitudine de profund respect pentru alte religii, căutând să vindece rupturile trecutului. Încă de la Conciliul al II-lea din Vatican, Biserica Catolică a pus un accent special pe importanţa dialogului şi a colaborării cu adepţii altor religii. Şi pentru ca acestea să fie rodnice, este nevoie de reciprocitate din partea tuturor celorlalţi parteneri de dialog. Mă gândesc îndeosebi la situaţiile din câteva părţi ale lumii, în care colaborarea şi dialogul dintre religii cere respectul reciproc, libertatea de a practica propria religie şi de a îndeplini actele de cult public, precum şi libertatea de a urma propria conştiinţă fără a suferi ostracizare sau persecuţie, chiar şi după convertirea de la o religie la alta. O dată ce un astfel de respect şi atitudine sunt stabilite, persoanele din toate religiile vor lucra împreună în mod eficace pentru pacea şi înţelegerea reciprocă, oferind prin aceasta o mărturie convingătoare înaintea lumii."

"Principala menire a implicării Bisericii Ortodoxe Române în dialogul intereligios este de a îmbunătăţi cooperarea dintre creştini şi necreştini, cu speranţa de a pune o temelie comună pentru co-existenţa paşnică şi solidaritate interumană." (BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ)
"Principalul obiectiv al Bisericii Ortodoxe Române în domeniul dialogului intercreştin este continuarea şi finalizarea discuţiilor în cadrul dialogurilor teologice bilaterale, precum şi promovarea şi diversificarea relaţiilor sale ecumenice cu celelalte Biserici creştine."(BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ)
"Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea sprijină cu fermitate libertatea de exprimare, în general, şi libertatea de exprimare religioasă, în special." (BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ŞAPTEA DIN ROMÂNIA)
"Baptiştii consideră că libertatea religioasă este inalienabilă şi irevocabilă şi că nicio altă libertate nu este în siguranţă acolo unde nu există libertate religioasă."
"Pentru baptişti, libertatea religioasă înseamnă: libertatea de a crede şi de a mărturisi credinţa; libertatea de închinare publică şi privată; libertatea de asociere în comunităţi religioase; libertatea de practicare a credinţei; libertatea de slujire prin fapte de caritate; libertatea de interpretare a Scripturii; libertatea de schimbare a apartenenţei religioase." (UNIUNEA BAPTISTĂ DIN ROMÂNIA)

"Cultele legal constituite sunt egale în faţa legii şi autorităţilor de orice rang. Raporturile cultului Penticostal cu alte culte sau organizaţii se realizează în baza respectului reciproc... Nicio persoană nu poate fi pusă în situaţie de inferioritate pentru credinţa  sau apartenenţa sa la o grupare, asociaţie religioasă sau cult, ori pentru exercitarea libertăţii religioase." (extras din STATUTUL CULTULUI PENTICOSTAL DIN ROMÂNIA).

"Cu simţăminte de dragoste şi respect, le adresăm musulmanilor de pe întregul pământ felicitările noastre cordiale şi cele mai bune urări cu prilejul sfârşitului postului Ramazanului. După această lungă perioadă de post, care a fost şi o perioadă de reculegere, rugăciune şi filantropie, a venit clipa pentru orice musulman să sărbătorească şi să primească dreapta răsplătire de sus.

În duh de pace, de iubire şi de înţelegere vă urăm încă o dată o prăznuire binecuvântată, rugându-ne ca Atotputernicul Dumnezeu să vă dăruiască toată duhovniceasca binecuvântare de sus, în speranţa că lumea va trăi unită."

( Mesajul Patriarhului Bartolomeu Ecumenic al Constantinopolului la sfârşitul Ramazanului/ 17 septembrie 2009/ Agenţia de ştiri bisericeşti "Romfea")

traducere din limba greacă: ierom. Fotie

anigif.gif.png
Ce trebuie să faci pentru a deveni membru al Unity In Values Interconfessional Association?    

Pasul I. Citeşte Statutul şi Regulamentul de funcţionare al Unity In Values Interconfessional Association prezentate pe această pagină. De asemenea, informează-te cu privire la legislaţia care reglementează voluntariatul în România accesând link-ul de mai jos.

Pasul II. Alege un departament în care să-ţi desfăşori activitatea în mod preponderent: 
 1. 1.Departament Asistenţă
 2. 2.Departament Dezvoltare 
 3. 3.Departament Relaţii cu presa 
 4. 4.Departament Proiecte

(Vezi descrierea departamentelor în partea stângă a paginii InterViu)

Pasul III. Completează formularul de înscriere care trebuie să includă şi o scurtă scrisoare de intenţie din partea ta, apoi apasă butonul "Trimite!". După trimiterea formularului către administratorul acestei pagini vei fi contactat pentru semnarea contractului de voluntariat.
Ce trebuie să faci dacă ai devenit membru al Unity In Values Interconfessional Association?
 1. - Familiarizează-te cu activităţile specifice sectorului ONG! 
 2. - Implică-te cu regularitate în proiectele asociaţiei!
 3. - Dezvoltă-ţi abilităţi şi acumulează cunoştinţe în aria pe care ţi-o alegi!
 4. - Fă-ţi prieteni şi interacţionează cu profesionişti!
 5. - Participă la cursurile de formare profesională organizate de către asociaţie!
 6. - Solicită atestare pentru activităţile la care ai participat!
 7. - Solicită ajutor în elaborarea şi derularea unor proiecte proprii!
Unity In Values Interconfessional Association - asociaţie autonomă, neguvernamentală şi non-profit fondată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Programul "TIA".
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one